”Jag vill att mina resultat och data ska visas på Vården i siffror eller 1177.se”

Det är viktigt att vara öppen med resultat om svensk hälso- och sjukvård. Det är ett sätt att bedriva förändringsarbete och förbättra den svenska hälso- och sjukvården. Eftersom data alltid kan tolkas på olika sätt, är det dessutom viktigt att alltid beskriva det data som presenteras. Vilken täckningsgrad datat har, om det finns bortfall, hur inrapportering har gått till och om det finns specifika case-mix eller tolkningsproblem. 

Att exponera det data som samlats in av vården för vårdens ledare och medarbetare, men även för patienter och allmänhet, kan bidra till högre kvalitet i vården, och bättre resultat.  

 1. Bestäm vilket data eller vilka indikatorer du vill visa upp. Ta kontakt med fredrik.westander@skl.se om du vill resonera om dina mått och resultat. Särskilt relevant är det om indikatorerna tillför något nytt på området och om de stödjer en dialog kring kvalitetsförbättringar. 
 2. Du behöver egentligen inte bestämma hos vem eller var datat ska visas upp. Om du lägger upp dina indikatorer som Öppen data kan vem som helst hämta hem dina indikatorer till sina webbplatser eller applikationer.  
 3. Om du vill att tex bara Vården i siffror, eller en region, ska få hämta dina indikatorer behöver en överenskommelse skrivas mellan CPUA för registret eller den som ansvarar för datakällan, och den part som ska konsumera ditt data. Vi hjälper till med detta.  

När du har bestämt vilka indikatorer du vill ska visas upp behöver dessa beskrivas. Det görs i något som vi kallar för Kvalitetsindikatorkatalog, där du kan se alla indikatorer som idag finns som nationella tillgängliga indikatorer. Kontakta redaktionen för kvalitetsindikatorkatalogen via fredrik.westander@skr.se för att få hjälp med att lägga in alla uppgifter korrekt och enligt redaktionella riktlinjer.  

För att sedan tillgängliggöra indikatorerna görs en teknisk implementation av ett så kallat tjänstekontrakt, ett tekniskt överenskommet format för överföring av data. Vi rekommenderar ett projektupplägg för detta. Vår erfarenhet är att en anslutning kan ta en del tid kalendermässigt, eftersom det är flera steg som behöver gås igenom.  

I korta drag kan den tekniska implementationen beskrivas såhär: 

 1. Implementering av tjänstekontraktet hos den part som vill visa sitt data. (Ert system). Det finns idag två tjänstekontrakt för att tillgängliggöra mått och resultat. Hur dessa kontrakt ser ut hittar ni här: followup:groupoutcomes:qualityreporting 
 2. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i testmiljö 
  • För att få ansluta kräver Inera en godkänd förstudie  
  • Anslutning kräver specifika certifikat till test 
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet” 
 3. Tester 
 4. Godkännande av tester 
  • En ny förstudie lämnas in med resultatet från testerna. Även denna ska godkännas.  
  • Anslutning till produktion kräver certifikat för produktion 
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet” 
 5. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i produktionsmiljö 

Anslutningsprocessen till Nationella tjänsteplattformen kan ta en stund kalendermässigt. På följande länk har Inera samlat generell information om anslutning till Nationella tjänsteplattformen. https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/NTJP/pages/531431426/Anslutningsinformation.  Läs gärna, och kontakta support.anslutningsstod@hiq.se vid behov.  

Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå en del problem vid integrationen. Tveka därför inte att kontakta support.anslutningsstod@hiq.se om ni har frågor. Ett problem som väldigt ofta uppstår är certifikatbeställning och implementation. Beställ därför siths-certifikat i god tid. Ett annat problem kan vara att få till korrekta beställningar i beställningsstödet hos Inera.  

Här finns beskrivning av tjänstekontraktet GetQualityIndicators http://rivta.se/domains/followup_groupoutcomes_qualityreporting.html. Klicka på Källkod för att komma åt beskrivningar och testsuiter.  

Om du ska leverar data i ramen av projektet ”Primärvårdskvalitet” så ska du använda kontraktet GetDistributedQualityReport. Inom projektet Primärvårdskvalitet så görs anslutningen direkt, istället för via Ineras Nationella Tjänsteplattform.

Om du inte ingår i projektet ”Primärvärdskvalitet” behöver du ta ställning till vilket av tjänstekontrakten som är relevant för ditt data. Ta kontakt med anders.ferrari@skr.se för en sådan dialog.  

Det går alltid bra att skicka tekniska anslutningsfrågor till support.anslutningsstod@hiq.se.