Jag vill hämta hem indikatorer som visas på Vården i siffror till en egen applikation” 

Alla mått och resultat som visas på Vården i siffror hämtas via så kallade tjänstekontrakt och api:er från källsystemen. Vården i siffror är därmed inte någon lagringsplats för data. Men på samma sätt som Vården i siffror hämtar data från källsystemen, kan andra webbplatser och applikationer hämta hem de mått och resultat som visas.  

För dig som vill ”konsumera” indikatorerna finns två vägar att gå: 

 1. Via Öppendataplattformen på Inera (https://oppendata.inera.se/dataset/kvalitetsindikatorer
 2. Via Nationella tjänsteplattformen 

De flesta indikatorer som finns på Vården i siffror finns inte tillgängliga som Öppen data idag. Dessa måste då hämtas via den Nationella tjänsteplattformen.  

Alla indikatorer som visas på Vården i siffror består av två delar.  

 1. Själva måttet/resultatet 
 2. En beskrivning av indikatorn 

Dessa två delar hämtas separat, och kopplas ihop via ett så kallat indikator-id. Beskrivningarna hämtas alltid från Öppendataplattformen.  

Praktiskt genomförande: 

Först behöver ni ta ställning till vilka indikatorer från vilka register eller källsystem ni är intresserade av. På Vården i siffror kan ni se vilka indikatorer som kan finnas att ”hämta hem”. Har ni frågor och tankar kring detta går det bra att kontakta fredrik.westander@skl.se

För data som inte finns på Öppen dataplattformen behöver en överenskommelse tecknas mellan er och det register eller källsystem som levererar data. Notera därför från vilka källsystem de indikatorer ni är intresserade av kommer. Vi kan hjälpa till att förmedla kontakt och mall angående en sådan överenskommelse.  

För att hämta hem data från Nationella tjänsteplattformen behöver ni implementera ett så kallat tjänstekontrakt. 
http://rivta.se/domains/followup_groupoutcomes_qualityreporting.html
Det är samma uppkoppling som Vården i siffror använder sig av.  

För att hämta hem indikatorbeskrivningar går ni via Öppen dataplattformen. https://oppendata.inera.se/dataset/kvalitetsindikatorer 

Teknisk anslutning 

I korta drag kan den tekniska implementationen beskrivas såhär: 

 1. Implementering av tjänstekontraktet hos den part som vill hämta hem och visa upp data. (Ert system).  
 2. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i testmiljö 
  • För att få ansluta kräver Inera en godkänd förstudie  
  • Anslutning kräver specifika certifikat till test 
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet” 
 3. Tester 
 4. Godkännande av tester 
  • En ny förstudie lämnas in med resultatet från testerna. Även denna ska godkännas.  
  • Anslutning till produktion kräver certifikat för produktion 
  • Begäran om anslutning till Ineras tjänsteplattform görs via ”Beställningsstödet” 
 5. Anslutning till Nationell tjänsteplattform på Inera AB i produktionsmiljö 

Anslutningsprocessen till Nationella tjänsteplattformen kan ta en stund kalendermässigt. På följande länk har Inera samlat generell information om anslutning till Nationella tjänsteplattformen. https://skl-tp.atlassian.net/wiki/spaces/NTJP/pages/531431426/Anslutningsinformation.  Läs gärna, och kontakta support.anslutningsstod@hiq.se vid behov. 

Av erfarenhet vet vi att det kan uppstå en del problem vid integrationen. Tveka därför inte att kontakta support.anslutningsstod@hiq.se om ni har frågor. Ett problem som väldigt ofta uppstår är certifikatbeställning och implementation. Beställ därför siths-certifikat i god tid.